Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(26.10.2016)

Ubezpieczenie NNW

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie pobierają stypendium doktoranckiego z budżetu i/lub stypendium projakościowego muszą opłacić składkę na ubezpieczenie NNW w wysokości 35 zł na konto 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091.

Dotyczy to osób, które pobierają tylko:


(25.10.2016)

Wyjścia integracyjne

W nadchodzącym miesiącu Wydziałowa Rada Doktorantów planuje dwa wyjścia integracyjne:

  1. Listopadowe Kręgle Doktoranckie. Wyjście odbędzie się w 46 tygodniu 2016 roku (14-18 listopada). Chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu prosimy o uzupełnienie doodla. Spośród wszystkich uczestników wyłonimy dwuosobową reprezentację naszego Wydziału, która weźmie udział w Uczelnianych Doktoranckich Mistrzostwach Kręglarskich organizowanych przez Radę Doktorantów PW, które odbędą się 22 listopada 2016.
  2. Listopadowe Dokto-Łyżwy. Wyjście na łyżwy, na Stadion Narodowy odbędzie się w 47 tygodniu 2016 roku (21-25 listopada). Po wyczerpującej i pełnej wrażeń jeździe planowany jest wspólny posiłek przy piwie. Chętnych prosimy o wypełnienie doodla.

(25.10.2016)

Praca w projekcie NCN

Instytut Chemii Organicznej ogłasza konkurs na udział w realizacji projektu „Projektowanie i synteza próbników Rab GGTazy i ich wykorzystanie do określenia miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanowych inhibitorów z enzymem i identyfikacji potencjalnych oddziaływań ubocznych” realizowanego w Instytucie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 13 listopada  2016 r. Więcej informacji w załączniku.


(19.10.2016)

Wyniki stypendia 2016/2017

Poniżej w załącznikach dostępne są listy osób, którym przyznano stypendium KNOW oraz listy dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (osoby z numerami albumów zaznaczonymi na zielono otrzymają stypendium na rok akademicki 2016/2017).

Osoby, które widnieją na liście stypendystów KNOW są uprzejmie proszone o niezwłoczne przyjście i podpisanie umowy o wypłatę tego stypendium.


(19.10.2016)

Skrzynki e-mailowe

Informujemy, że doktoranci PW mają dyspozycji jednolite skrzynki e-mailowe o adresie numeralbumu@pw.edu.pl. Skrzynka jest dostępna poprzez stronę internetową. Sposób tworzenia hasła startowego opisano na stronie internetowej. W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w dostępie do skrzynki e-mail, prosimy o kontakt z Działem ServiceDesk (e-mail: 5999@pw.edu.pl). Informujemy, że na ww. adresy e-mailowe będą od bieżącego roku akademickiego wysyłane informacje dotyczące wszystkich doktorantów PW, podobnie jak ma to miejsce w przypadku studentów.


(19.10.2016)

Ankieta „Studia doktoranckie - stan faktyczny”

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu „Studia doktoranckie w Politechnice - stan faktyczny” w formie ankiety internetowej.


(19.10.2016)

Wielki zderzacz pomysłów - spotkanie informacyjne

W dniu 20 października 2016 r. o godz. 15.15 w Audytorium Czochralskiego odbędzie się spotkanie z Panem Przemysławem Furdalem dotyczące programu Wielki Zderzacz Pomysłów. Jest to program mający na celu wsparcie i rozwój innowacyjnych pomysłów. Zachęcamy do udziału. SPotkanie potrwa ok. 30 min., omówiony zostanie wspomniany program, zasady aplikowania. Będzie okazja do zadawania pytań.

Fundacja Innowacyjna Polska i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW (CZIiTT PW) serdecznie zaprasza do udziału w programie akceleracyjnym Wielki Zderzacz Pomysłów, który rozpoczyna się 28 października 2016 r. w Warszawie. Celem Programu jest wsparcie i rozwój innowacyjnych projektów poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i spotkaniach z mentorami z Polski i z zagranicy oraz bezpośredni kontakt z potencjalnymi inwestorami. Wydarzenie zaadresowane jest zarówno do naukowców posiadających pomysł na innowacyjne projekty technologiczne o potencjalne komercjalizacyjnym, jak i przedsiębiorców.Udział w programie jest bezpłatny. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej. Rejestracja trwa do dnia 21 października 2016 r.


(19.10.2016)

Kobiece Podwieczorki Technologiczne

Serdecznie zapraszamy na Kobiece Podwieczorki Technologiczne w CEMEX Polska. Więcej szczegółów w załączniku.


(19.10.2016)

Granty i stypendia - październik 2016

W załączniku dostępna jest informacja na temat aktualnych ofert stypendialnych dla naukowców na październik 2016 opracowany przez Euraxess.


(19.10.2016)

Konferencja „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej X Edycji Konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”. Rekrutacja trwa do 21 października 2016 r. Wszystkie niezbędne informajce orz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej konferencji.


(19.10.2016)

Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Więcej informacji na stronie internetowej.


(19.10.2016)

Kredyty studenckie

W okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej MNiSW.


Wykonawca: 
© 2016 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej