Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(2.11.2017)

Wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej informujemy, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą z dn. 21.12.2016 roku oraz Terminarzem Wyborów do WRD 2017, do dnia 5 listopada 2017 r. (do godziny 23:59) można zgłaszać kandydatury do Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Chemicznym PW na kadencję w 2018 roku. Pouczamy, że zgodnie z § 7 ww Ordynacji, kandydatów może zgłaszać każdy doktorant Wydziału Chemicznego, posiadający czynne prawo wyborcze, przy czym konieczna jest równoczesna zgoda kandydata. Zainteresowanych uprzejmie proszę o jak informację mailową do WKW Tomasz Pietrzak (tpietrzak1106@gmail.com), Kamil Kotwica (kamilkotwica@o2.pl) lub Krzysztof Borys (krzysztof.borys@gmail.com)


(24.10.2017)

Stypendium projakościowe i naukowe - wyniki

Poniżej dostępne są listy rankingowe dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (stypendium naukowe) na rok akademicki 2017/2018.

Jeśli ktoś dostał nagrodę zespołową JR Rektora za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016 (wręczaną na ostatniej inauguracji) to przypominamy, że liczy się ona do tegorocznych stypendiów.


Wykonawca: 
© 2017 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej