Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(6.12.2016)

Decyzje - stypendium naukowe

Zapraszamy po odbiór decyzji do Sekretariatu SD o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium dla najlepszych doktorantów tzw. stypendium naukowe.


(6.12.2016)

Akcja Stypendialna Grupy ERGIS

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2017. Akcja skierowana jest do m. in. studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wymienionych dziedzin: chemia, technologia chemiczna, nanotechnologia, materiały współczesnych technologii, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia (biopolimery), których prace są w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi. Termin składania aplikacji to 31.01.2017 r. Więcej informacji w załączniku.


(6.12.2016)

Studia MBA dla doktorantów

Informujemy, iż Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA). Program realizowany jest w jezyku angielskim. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na moduł styczniowy 2017 r. (pierwszy zjazd pod koniec stycznia 2017 r). Oferta obejmuje wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżkę 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju. Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach. Warto dodać, iż Program zajął 2 miejsce w Rankingu MBA Perspektyw w kategorii „Kadra Dydaktyczna” oraz 3 miejsce w kategorii „Opinia Absolwentów”. Więcej informacji na stronie internetowej oraz załącznikach (załącznik 1, załącznik 2).


(18.11.2016)

Wybory do WRD

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów, mandat członka WRD na rok 2017 otrzymały następujące osoby:

  1. Diana Nowak
  2. Aleksandra Świderska
  3. Michał Terlecki
  4. Mateusz Urban
  5. Radosław Żurowski

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z terminarzem wyborczym od momentu ogłoszenia wyników wyborczych istnieje możliwość zgłoszenia protestu odnośnie wyników wyborów do uczelnianego Komisarza Wyborczego, którym jest Łukasz Werner z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Protesty można zgłaszać przez 72 godziny od momentu ogłoszenia wyników.


(16.11.2016)

Miejsca parkingowe

Zapisy na miejsca parkingowe na terenie BIS PW (parking pomiędzy Wydziałem EiTI, a budynkiem ITC) na rok kalendarzowy 2017 ruszą dnia 28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 20:00. Na zgłoszenia czekamy do czwartku, 1 grudnia 2016, do 23:30. Osoby zainteresowane muszą wypełnić formularz.

Opłata za miejsce parkingowe wynosi 400 zł na cały rok (12 miesięcy).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (łącznie 22) decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 15 zostanie rozdzielone tylko na podstawie kolejności zgłoszeń. Pozostałe 7 miejsc jest wstępnie zarezerwowane na dobrze uzasadnione przypadki specjalne. W przypadku braku takich, te 7 miejsc również zostanie rozdzielone wg. kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenie chęci posiadania wjazdówki na parking nie jest tożsame z jej uzyskaniem. Wyniki naboru wniosków będą podane na stronie internetowej oraz profilu fb Rady Doktorantów PW.

Po złożeniu odpowiedniego pisma do Straży Akademickiej i jego rozpatrzeniu, zostanie wysłana informacja o możliwości odbioru przepustek oraz opłacie.


(14.11.2016)

Katalog przedmiotów PW

W załączniku dostępny jest katalog przedmiotów, które są oferowane przez poszczególne wydziały Politechniki Warszawskiej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.


(7.11.2016)

Ankieta - Badanie potrzeb Doktorantów PW zw. z działalnością Biura Karier PW

Sedercznie zapraszamy wszystkich doktorantów do wypełnienia ankiety, której wyniki pomogą dostosować przeznaczone dla Państwa usługi Biura Karier PW do Państwa obecnych potrzeb związanych z rynkiem pracy i rozwoju osobistego oraz stworzyć na nowo powstającym portalu Biura Karier PW zakładkę przeznaczoną dla Doktorantów.


(4.11.2016)

Granty i stypendia - listopad 2016

W załączniku dostępna jest informacja na temat aktualnych ofert stypendialnych dla naukowców na listopad 2016 opracowany przez Euraxess.


(28.10.2016)

Wyniki stypendia 2016/2017

Poniżej w załącznikach dostępne są listy osób, którym przyznano stypendium KNOW, listy rankingowe osób dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium naukowego (osoby z numerami albumów zaznaczonymi na zielono otrzymają stypendium na rok akademicki 2016/2017).

Osoby, które widnieją na liście stypendystów KNOW są uprzejmie proszone o niezwłoczne przyjście i podpisanie umowy o wypłatę tego stypendium.


(26.10.2016)

Ubezpieczenie NNW

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie pobierają stypendium doktoranckiego z budżetu i/lub stypendium projakościowego muszą opłacić składkę na ubezpieczenie NNW w wysokości 35 zł na konto 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091.

Dotyczy to osób, które pobierają tylko:


(19.10.2016)

Skrzynki e-mailowe

Informujemy, że doktoranci PW mają dyspozycji jednolite skrzynki e-mailowe o adresie numeralbumu@pw.edu.pl. Skrzynka jest dostępna poprzez stronę internetową. Sposób tworzenia hasła startowego opisano na stronie internetowej. W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w dostępie do skrzynki e-mail, prosimy o kontakt z Działem ServiceDesk (e-mail: 5999@pw.edu.pl). Informujemy, że na ww. adresy e-mailowe będą od bieżącego roku akademickiego wysyłane informacje dotyczące wszystkich doktorantów PW, podobnie jak ma to miejsce w przypadku studentów.


(19.10.2016)

Ankieta „Studia doktoranckie - stan faktyczny”

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu „Studia doktoranckie w Politechnice - stan faktyczny” w formie ankiety internetowej.


(19.10.2016)

Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Więcej informacji na stronie internetowej.


Wykonawca: 
© 2016 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej