Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(24.08.2016)

Stypendia dla doktorantów od Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Więcej informacji na stronie internetowej.


(20.08.2016)

Stypendia dla doktorantów od Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Politechnika Warszawska objęła patronatem honorowym XIV Międzynarodową Konferencję i Wystawę Nafta-Gaz-Chemia 2016, która odbędzie się 15 września 2016 r. w Warszawie (Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1). Z związku z powyższym, jako organizator konferencji mamy przyjemność zaprosić pracowników naukowych Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej do udziału w roli słuchaczy w XIV Międzynarodowej Konferencji i wystawie Nafta-Gaz-Chemia. Udział pracowników naukowych w konferencji jest bezpłatny.

W trakcie konferencji odbędą się dwie sesje poświecone chemii: „Polska chemia – przewagi i słabości konkurencyjne” oraz „Innowacyjna chemia – droga odpowiedzialnego rozwoju”.

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in. *Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów*, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, *Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii*, Paweł Pudłowski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Jerzy Meysztowicz – Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Adam Gawęda – Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Udział w konferencji (jako słuchacze) i wystawie (zwiedzający) wezmą udział także przedstawiciele instytucji państwowych i naukowych, m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechniki Warszawskiej, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutu Gospodarki surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytutu studiów Politycznych PAN, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, Agencji Rozwoju Przemysłu.

Partnerami medialnymi wydarzenia są: Biznes Alert, Przemysł Chemiczny, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Via Expert, Chemia i Biznes, Paliwa i Energetyka, Inzynieria.com, Laboratorium, Gigawat Energia, E-Petrol.pl. Polskie Łupki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli już: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, Urząd Dozoru Technicznego, p.o. Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Andrzej Gąsiewicz, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Politechnika Warszawska, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Tomasz Zieliński, Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Stanisław Rychlicki, Krajowa Izba Biopaliw oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączeniu znajduje się program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i przesłać mailem na adres naftaigaz@ztw.pl do dnia 31 sierpnia 2016 r.


(17.08.2016)

Sprawozdanie doktoranta

Poniżej dostepny jest formularz sprawozdania doktoranta za rok akademicki 2015/2016 wraz z opinią promotora o doktorancie. Termin składania dokumentów to 15 września 2016 r. Sprawozdanie jest zarówno podstawą do zaliczenia roku studiów doktoranckich jak i przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017.

  • Sprawozdanie roczne z przebiegu pracy doktorskiej
  • Opinia promotora

  • Wykonawca: 
    © 2016 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej