Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(7.02.2017)

Ślizgawka dla doktorantów 2017

Zapraszamy na pierwsze w tym roku integracyjne wyjście Doktorantów Wydziału Chemicznego PW - zimowe szaleństwo na krawędzi PGE Narodowego. Wyjście odbędzie się w czwartek 9 lutego 2017 r., godz. 19.00.

Wszystkich, którzy wpisali się na doodla prosimy o potwierdzenie swojej obecności drogą mailową (aswiderska23@wp.pl lub rzurowski@ch.pw.edu.pl), gdyż bilety musimy zarezerwować wcześniej. Oczywiście dołączyć się mogą również te osoby, które nie wypełniły wcześniej ankiety. Prosimy Was także o informację odnośnie tego czy ktoś ma własne łyżwy i nie będzie chciał ich wypożyczać. Zbiórka o godz. 18.00 pod wejściem do Gmachu Technologii Chemicznej. Oczywiście jeśli ktoś chce może dojechać sam i spotkamy się wtedy na miejscu.

Po łyżwach planujemy również dalszą część integracji w trochę cieplejszym miejscu, przy czymś rozgrzewającym w okolicach Centrum, tak więc możecie zarezerwować sobie trochę więcej czasu.


(7.02.2017)

Konferencje dla Młodych Naukowców

Seredecznie zapraszamy szystkich doktorantów do udziału w cyklu Konferencji dla Młodych Naukowców. Wszystkie konferencje odbędą się w kwietniu 2017. Więcej informacji w poniższych linkach:

  1. Dokonania Naukowe Doktorantów (V edycja - Gdańsk, Warszawa, Kraków)
  2. Nanotechnologia - Spojrzenie Młodych Naukowców (Kraków)
  3. Nowoczesne Materiały w Mechanice i Budownictwie - Spojrzenie Młodych Naukowców (Kraków)

(30.01.2017)

Spotkanie z przemysłem 2017

W dniu 9 marca 2017 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej organizowane będę „Spotkania z Przemysłem”, czyli spotkanie Przedstawicieli firm z branży chemicznej z przedstawicielami Wydziału Chemicznego (Pracownikami, Doktorantami i Studentami). W związku z tym serdecznie zaproszamy wszystkich doktorantów do udziału w tym wydarzeniu. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla Studentów Wydziału Chemicznego PW dostępnego na stronie Spotkań z Przemysłem.


(27.01.2017)

Konferencja naukowa „Tygiel 2017”

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „Tygiel 2017” które odbędzie się 18-19 marca 2017 r. w Lublinie. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tygiel 2017” to wydarzenie naukowe, którego celem jest stworzenie interdyscyplinarnego panelu dyskusyjnego. W jego skład wejdą pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z całego kraju. Mamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji prac z następujących obszarów wiedzy:

Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 14 lutego 2017 roku.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji.


(27.01.2017)

Wspólny polsko-ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. Uwaga: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzynarodowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – DZ. U. NR 96, POZ. 615), MNISW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach programu. Obszarami priorytetowymi w ramach współpracy polsko - ukraińskiej są:

W ramach programu wykonawczego środki, przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Strona polska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców polskich w Ukrainie. Strona ukraińska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców ukraińskich w Polsce. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wspólnych konferencji oraz innych spotkań.

Zgłoszenia na lata 2017 - 2018 należy przesłać na załączonym formularzu (w 2 egz.). Termin nadsyłania aplikacji: 23 stycznia - 24 kwietnia 2017 r. Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełnione i podpisane wnioski na adres: Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, z dopiskiem: KONKURS POLSKO-UKRAIŃSKI 2017-2018. Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce I w Ukrainie. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.


(27.01.2017)

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017/2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom, a takeprzyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master drugi rok) lub Podwójnego Doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji. Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego Doktoratu można składać do 5 marca 2017 r.. Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Francuskiego.


(27.01.2017)

Ankieta dotycząca zajęć z siatkówki

Rada Doktorantów PW zaprasza do wypełnienia ankiety. dotyczącej zajęć z siatkówki. Od czerwca 2016 doktoranci PW mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z siatkówki na sali w DS Akademik. Na zajęciach pojawia się jednak bardzo mało osób. Ankieta służy zbadaniu co zrobić, aby to zmienić. Odpowiedzi są zbierane do 24 lutego 2017 r.


(27.01.2017)

Studencka Konferencja Naukowa

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 41. Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 1 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w konferencji. Szczególy w ulotce informacyjnej.


(27.01.2017)

Ogłoszenia o pracę

Wraz z otrzymaniem dużego grantu firma Nanothea poszukuje pracowników do pracy w laboratorium. Poszukiwani są: dobry chemik organik, chemik analityk, specjalista ds. badań in vitro oraz technik. Szczegóły ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej firmy Nanothea.


(6.12.2016)

Akcja Stypendialna Grupy ERGIS

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2017. Akcja skierowana jest do m. in. studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wymienionych dziedzin: chemia, technologia chemiczna, nanotechnologia, materiały współczesnych technologii, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia (biopolimery), których prace są w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi. Termin składania aplikacji to 31.01.2017 r. Więcej informacji w załączniku.


(6.12.2016)

Studia MBA dla doktorantów

Informujemy, iż Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA). Program realizowany jest w jezyku angielskim. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na moduł styczniowy 2017 r. (pierwszy zjazd pod koniec stycznia 2017 r). Oferta obejmuje wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżkę 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju. Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach. Warto dodać, iż Program zajął 2 miejsce w Rankingu MBA Perspektyw w kategorii „Kadra Dydaktyczna” oraz 3 miejsce w kategorii „Opinia Absolwentów”. Więcej informacji na stronie internetowej oraz załącznikach (załącznik 1, załącznik 2).


(19.10.2016)

Skrzynki e-mailowe

Informujemy, że doktoranci PW mają dyspozycji jednolite skrzynki e-mailowe o adresie numeralbumu@pw.edu.pl. Skrzynka jest dostępna poprzez stronę internetową. Sposób tworzenia hasła startowego opisano na stronie internetowej. W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w dostępie do skrzynki e-mail, prosimy o kontakt z Działem ServiceDesk (e-mail: 5999@pw.edu.pl). Informujemy, że na ww. adresy e-mailowe będą od bieżącego roku akademickiego wysyłane informacje dotyczące wszystkich doktorantów PW, podobnie jak ma to miejsce w przypadku studentów.


(19.10.2016)

Ankieta „Studia doktoranckie - stan faktyczny”

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu „Studia doktoranckie w Politechnice - stan faktyczny” w formie ankiety internetowej.


(19.10.2016)

Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Więcej informacji na stronie internetowej.


Wykonawca: 
© 2017 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej