Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(6.12.2016)

Akcja Stypendialna Grupy ERGIS

Grupa ERGIS, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC, rozpoczyna akcję stypendialną na rok 2017. Akcja skierowana jest do m. in. studentów i absolwentów studiów doktoranckich z wymienionych dziedzin: chemia, technologia chemiczna, nanotechnologia, materiały współczesnych technologii, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia (biopolimery), których prace są w tematyce związanej z tworzywami sztucznymi. Termin składania aplikacji to 31.01.2017 r. Więcej informacji w załączniku.


(6.12.2016)

Studia MBA dla doktorantów

Informujemy, iż Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA). Program realizowany jest w jezyku angielskim. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na moduł styczniowy 2017 r. (pierwszy zjazd pod koniec stycznia 2017 r). Oferta obejmuje wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżkę 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju. Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach. Warto dodać, iż Program zajął 2 miejsce w Rankingu MBA Perspektyw w kategorii „Kadra Dydaktyczna” oraz 3 miejsce w kategorii „Opinia Absolwentów”. Więcej informacji na stronie internetowej oraz załącznikach (załącznik 1, załącznik 2).


(18.11.2016)

Wybory do WRD

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów, mandat członka WRD na rok 2017 otrzymały następujące osoby:

  1. Diana Nowak
  2. Aleksandra Świderska
  3. Michał Terlecki
  4. Mateusz Urban
  5. Radosław Żurowski

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z terminarzem wyborczym od momentu ogłoszenia wyników wyborczych istnieje możliwość zgłoszenia protestu odnośnie wyników wyborów do uczelnianego Komisarza Wyborczego, którym jest Łukasz Werner z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Protesty można zgłaszać przez 72 godziny od momentu ogłoszenia wyników.


(14.11.2016)

Katalog przedmiotów PW

W załączniku dostępny jest katalog przedmiotów, które są oferowane przez poszczególne wydziały Politechniki Warszawskiej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.


(7.11.2016)

Ankieta - Badanie potrzeb Doktorantów PW zw. z działalnością Biura Karier PW

Sedercznie zapraszamy wszystkich doktorantów do wypełnienia ankiety, której wyniki pomogą dostosować przeznaczone dla Państwa usługi Biura Karier PW do Państwa obecnych potrzeb związanych z rynkiem pracy i rozwoju osobistego oraz stworzyć na nowo powstającym portalu Biura Karier PW zakładkę przeznaczoną dla Doktorantów.


(4.11.2016)

Granty i stypendia - listopad 2016

W załączniku dostępna jest informacja na temat aktualnych ofert stypendialnych dla naukowców na listopad 2016 opracowany przez Euraxess.


(26.10.2016)

Ubezpieczenie NNW

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie pobierają stypendium doktoranckiego z budżetu i/lub stypendium projakościowego muszą opłacić składkę na ubezpieczenie NNW w wysokości 35 zł na konto 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091.

Dotyczy to osób, które pobierają tylko:


(19.10.2016)

Skrzynki e-mailowe

Informujemy, że doktoranci PW mają dyspozycji jednolite skrzynki e-mailowe o adresie numeralbumu@pw.edu.pl. Skrzynka jest dostępna poprzez stronę internetową. Sposób tworzenia hasła startowego opisano na stronie internetowej. W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w dostępie do skrzynki e-mail, prosimy o kontakt z Działem ServiceDesk (e-mail: 5999@pw.edu.pl). Informujemy, że na ww. adresy e-mailowe będą od bieżącego roku akademickiego wysyłane informacje dotyczące wszystkich doktorantów PW, podobnie jak ma to miejsce w przypadku studentów.


(19.10.2016)

Ankieta „Studia doktoranckie - stan faktyczny”

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu „Studia doktoranckie w Politechnice - stan faktyczny” w formie ankiety internetowej.


(19.10.2016)

Stypendium Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Więcej informacji na stronie internetowej.


Wykonawca: 
© 2017 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej