Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Badania i nauka


Struktura wydziału

Poniżej pokazana jest grafika przedstawiająca strukturę Wydziału Chemicznego PW z podziałem na katedry i zakłady oraz poszczególne grupy badawcze:

Struktura Wydziału Chemicznego PW

Grupy badawcze

Poniżej znajdują się broszury grup badawczych na Wydziale Chemicznym PW:

Projekty doktoranckie

W poniższej broszurze znajdują się projekty doktoranckie realizowane przez doktorantów na Wydziale Chemicznym PW:

Pełna broszura z informacjami o Wydziale Chemicznym PW, wszystkimi grupami badawczymi oraz projektami doktoranckimi dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania.

  • Wykonawca: 
  • © 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej