Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Aktualności


(29.08.2017)

Stypendia 2017/2018

W poniższych załącznikach dostępne są dokumenty (kryteria, wnioski) dotyczące stypendiów przyznawanych na rok akademicki 2017/2018.

Załącznik 1 lub załącznik 2 należy wydrukować, podpisać i przynieść wraz ze wszystkimi dokumentami. Oczywiście tak jak zawsze wymagane są potwierdzenia uzyskanych osiągnięć: w przypadku artykułów (pierwsze strony, data akceptacji, liczba autorów, tytuł), patenty (informacja o zgłoszeniu patentowym z Wydziału, informacja o byciu liderem z IBS), zaświadczenia o sprzedaży licencji, pierwsze strony umowy o grant, zaświadczenia nagrody i wyróżnienia, zaświadczenia działalność na rzecz nauki.


(29.08.2017)

Legitymacje

Informujemy, że legitymacje doktoranckie będą przedłużane w ostatnich dniach września. Tak jak zawsze, w ostatniej chwili będą zbierane przez Panią Ewę Szczygieł z Sekretariatu SD i zwrócone po 2-3 godzinach. Ewentualnie istnieje możliwość udania się samemu do Działu ds. Studiów (prośba o wcześniejszy telefon). Osoby będące na przedłużeniu nie muszą wymieniać legitymacji.


(29.08.2017)

Przedłużenie studiów doktoranckich

W celu przedłużenia studiów doktoranckich należy złożyć wniosek o przedłużenie, wybrać jedną z możliwych opcji i dać promotorowi do zaopiniowania. Pani Kierownik Studiów Doktoranckich podejmuje decyzję o przedłużeniu na podstawie sprawozdania.


(28.08.2017)

Artykuły naukowe na rekrutację

W poniższym pliku znajduje się pula angielskojęzycznych artykułów naukowych z czasopism chemicznych dla kandydatów na studia doktoranckie w rekrutacji wrześniowej.


(28.08.2017)

Sprawozdanie doktoranta i opinia promotora za rok akademicki 2016/2017

Poniżej W załączniku znajduje się sprawozdanie doktoranta za rok akademicki 2016/2017. Sprawozdanie muszą uzupełnić wszyscy posiadający aktywny status doktoranta w ubiegłym roku akademickim (2016/2017). Dodatkowo dostępna jest także opinia, którą prosimy przekazać swoim promotorom z prośbą o wypełnienie jej przez nich ręcznie. Prosimy pamiętać także przyniesieniu indeksów. Sprawozdania należy złożyć w terminie do 15 września 2017 r. w Sekretariacie SD u Pani Ewy Szczygieł.


(28.08.2017)

Stypendia MNiSW 2017/2018

Przypominamy o możliwośći składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Wnioski nalezy składać do dnia 15 września 2017 r. w Sekretariacie SD u Pani Ewy Szczygieł. Więcej informacji na temat stypendium na stronie MNiSW.


(28.08.2017)

Konferencja „YoungChem 2017”

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”, działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, już po raz piętnasty ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem 2017”, który odbędzie się w dniach 11-15 października 2017 r. w Lublinie. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasz kongres skierowany jest głównie do studentów, doktorantów i doktorów nauk chemicznych. Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed międzynarodową publicznością obszaru ich badań,a co najważniejsze do uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych naukowców w dziedzinie chemii. Warto podkreślić, że w roku 2017 Kongres został doceniony przez „International Scientific Partnership Foundation” za wkład w naukę oraz międzynarodową współpracę otrzymując „Memorial Silver Medal”. Więcej informacji w załączniku.


(28.08.2017)

CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta CEIC-ERIC skierowana jest m.in. do naukowców z różnych dziedzin chemii. Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów. Zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie stwarza naukowcom CERIC-ERIC. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu. Wnioski należy składać do 2 października 2017 r.


Wykonawca: 
© 2017 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej