Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Kierownik Studium Doktoranckiego


  • dr hab. inż. Aldona Zalewska
  • Kierownik Studiów Doktoranckich
  • Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
  • Gmach Chemii pok. 217
  • tel: (22) 234 7904
  • e-mail: 
  • Wykonawca: 
  • © 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej