Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Legitymacje


W celu otrzymania elektronicznej legitymacji doktoranta należy dokonać opłaty w wysokości 17 zł przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego widocznego w systemie USOSWeb tytułem przelewu: „Imię i Nazwisko opłata za legitymację doktoranta”. Właścicielem konta jest Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

Doktoranci wnioskujący o wydanie duplikatu legitymacji muszą opłacić składkę w wysokości 25,50 zł (o połowę wyższą niż za wydanie oryginału) oraz wypełnić oświadczenie dostępne w zakładce Pliki do pobrania, które należy dostarczyć wraz z dowodem wpłaty do Sekretariatu SD.

  • Wykonawca: 
  • © 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej