Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Sekretariat Studium Doktoranckiego


Sekretariat SD
  • Ewa Szczygieł
  • Sekretariat Studium Doktoranckiego
  • Dziekanat Biotechnologii, Gmach Chemii pok. 1
  • tel: (22) 234 7574; e-mail: 
  • Wykonawca: 
  • © 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej