Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Oferta wykładów


Oferta wykładów Wydziału Chemicznego PW

Poniżej podana jest lista oferowanych wykładów przez Wydział Chemiczny PW w semestrze letnim 2016/2017:

 1. Prof. dr hab. A. Proń, „Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics, energy conversion and bioscencies” (sylabus), 30 godz. (j. ang.), 4 pkt. ECTS, wtorek, godz. 16:15-19:00, Audytorium im. I. Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75). Początek zajęć 3 października 2017 r. (10 spotkań)

Zapisy na wykłady przyjmuje p. Ewa Szczygieł z Sekretariatu SD.

Katalog przedmiotów PW

W załączniku dostępny jest katalog przedmiotów, które są oferowane przez poszczególne wydziały Politechniki Warszawskiej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

Oferta wykładów IChF PAN

Poniżej podana jest lista oferowanych wykładów przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w semetrze zimowym 2017/2018:

 1. Dr Wojciech Nogala „Elektrochemia” (sylabus), środa, godz. 12.30-14.00, Aula IChF PAN (ul. Kasprzaka 44/52), 30 godz. (j. polski), zapisy: wnogala@ichf.edu.pl. Zajęcia odbywają się od 8 listopada 2017 r. do 21 lutego 2018 r.
 2. Dr Alexandra Siklitskaia, prof. Robert Kłos „Chemia kwantowa i spektroskopia” (sylabus), zajęcia 4-5 razy w tygodniu, godz. 16.30-18.00, Sala Konferencyjna (ul. Kasprzaka 44/52), 30 godz. (j. polski), zapisy: rkolos@ichf.edu.pl. Początek zajęć 30 listopada 2017 r.
 3. Prof. Zbigniew Karpiński „Kinetyka Chemiczna” (sylabus), piątek, godz. 14.30-16.00, sala „Akwarium”, IChF PAN (ul. Kasprzaka 44/52), 30 godz. (j. polski), zapisy: z.karpinski@uksw.edu.pl. Początek zajęć 10 listopada 2017 r.
 4. Prof. Zbigniew Karpiński „Chemical kinetics” (sylabus), czwartek, godz. 14.30-16.00, sala „Akwarium”, IChF PAN (ul. Kasprzaka 44/52), 30 godz. (j. ang.), zapisy: z.karpinski@uksw.edu.pl. Początek zajęć 9 listopada 2017 r.
 5. Prof. Andrzej Poniewierski, Prof. Marcin Fiałkowski „Thermodynamics” (sylabus), wtorek, godz. 16.00-18.00, sala „Akwarium” (ul. Kasprzaka 44/52), 30 godz. (j. ang.), zapisy: aponiewierski@ichf.edu.pl. Początek zajęć 7 listopada 2017 r.
 6. Prof. Zbigniew Kaszkur, Prof. Robert Nowakowski „Structure of Matter” (sylabus), wtorek, godz. 14.00-15.30, sala Akwarium, i piątek, godz. 12.15-13.45, Sala Konferencyjna (ul. Kasprzaka 44/52), 30 godz. (j. ang.), zapisy: zkaszkur@ichf.edu.pl. Początek zajęć 7 listopada 2017 r.
 7. Dr Adam Kubas „Computer graphics in chemistry” (sylabus), (j. ang.) zapisy: akubas@ichf.edu.pl, tel. (22) 343 3356. Zajęcia odbywają się od listopada 2017 r. do  stycznia 2018 r.
 8. Dr hab. B. Lesiak-Orłowska „Electron spectroscopic methods – investigation of surface properties” (sylabus), (j. polski lub angielski) zapisy: blesiak-orlowska@ichf.edu.pl. Zajęcia odbywają się od listopada 2017 r. do  stycznia 2018 r.
 9. Dr inż. Emilia Witkowska Nery „Chemometrics” (sylabus), (j. polski lub ang.) zapisy: ewitkowskanery@ichf.edu.pl. Zajęcia odbywają się od stycznia do  marca 2018 r.
 10. Dr hab. Juan Carlos Colmenares Quintero „Synthesis of new materials for catalysis and sustainable chemical processes” (sylabus), czwartek, godz. 16.00-17.30, sala SNS, IChF PAN (ul. Kasprzaka 44/52), 15 godz. (j. ang. lub j. polski), zapisy do 13 listopada 2016 r.: jcarloscolmenares@ichf.edu.pl. Zajęcia odbywają się od 23 listopada 2017 r. do 25 stycznia 2018 r. (9 spotkań).
 11. Dr Marcin Gronowski „Praktyczna chemia kwantowa” (sylabus), 15 godz. (j. polski), zapisy: mgronowski@ichf.edu.pl. Zajęcia odbywają się listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.
Wykonawca: 
© 2017 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej