Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Oferta wykładów


Oferta wykładów Wydziału Chemicznego PW

Poniżej podana jest lista oferowanych wykładów przez Wydział Chemiczny PW w semestrze letnim 2016/2017:

  1. Prof. dr hab. A. Proń, „Writing sciencific papers, referee's reports and grant applications” (sylabus), 30 godz. (j. ang.), 4 pkt. ECTS, środa, godz. 15.15-18.00, Audytorium im. J. Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75). Początek zajęć 1.03.2017 r. (10 spotkań)
  2. Dr inż. K. Paduszyński, „Podstawy programowania w środowisku Matlab/Octave” (sylabus), 30 godz. (j. polski), 2 pkt. ECTS, piątek, godz. 10.00-13.00, Lab. komputerowe 50C, Gmach Chemii (ul. Noakowskiego 3). Początek zajęć 3.03.2017 (10 spotkań)

Zapisy na wykłady przyjmuje p. Ewa Szczygieł z Sekretariatu SD.

Katalog przedmiotów PW

W załączniku dostępny jest katalog przedmiotów, które są oferowane przez poszczególne wydziały Politechniki Warszawskiej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

Wykonawca: 
© 2017 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej